Farsi

پارچ لینوکس در تیرماه

چه تغییراتی رخ داده؟ در این ماه تغییرات زیادی در پارچ‌لینوکس و خانواده توزیع پارچ رخ داده که به آن‌ها […]

Uncategorized

بسته‌ها و تجدیدپذیری

بسته‌ها و تجدیدپذیری پیرو بعضی از بحث‌ها داخل ماستادون، تصمیم گرفتم تا توضیحاتی رو درباره ساختار بستهٔ‌ها و بستهٔ‌های توی

Scroll to Top